Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenia Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w 2010 roku

 

Zarządzenie  Nr 1/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie  Nr 2/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie  Nr 3/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu zatrudnionym  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie  Nr 4/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych napojów pracownikom Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu   

Zarządzenie  Nr 5/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbęw Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie  Nr 6/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie  Nr 7/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych opłacanych ze środków publicznych    

Zarządzenie  Nr 8/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie regulaminu ustalania zasad rozliczania opłat za dostawę wody i odbiór ścieków,  ustalania zasad rozliczenia opłat za wywóz śmieci, ustalania regulaminu porządku domowego

Zarządzenie  Nr 9/2010  z dnia 04-01-2010 roku w sprawie zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej, a także wysokości wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu      

Zarządzenie  Nr 10/2010  z dnia 31-03-2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych opłacanych ze środków publicznych    

Zarządzenie  Nr 11/2010  z dnia 31-03-2010 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych    

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 31-03-2010 roku w sprawie polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 01-10-2010 roku w sprawie  przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 01-10-2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 01-10-2010 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników  Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 31-12-2010 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu

Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 31-12-2010 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu według stanu na dzień 31-12-2010 roku

 

 

Załączniki

2010-01 Zarządzenie regulamin wynagradzania (101.1kB)    
2010-02 Zarządzenie regulamin pracy (43.7kB)    
2010-02 Zarządzenie Załącznik Regulamin pracy AMK0 (162.5kB)    
2010-03 zarządzenie okulary (47.3kB)    
2010-04 Zarządzenie napoje (46.6kB)    
2010-05 Zarządzenie służba przygotowawcza (45.5kB)    
2010-05 Zarządzenie Załącznik służba przygotowawcza (89.5kB)    
2010-06 Zarządzenie antymobing (42.3kB)    
2010-06 Zarządzenie Załącznik antymobing (58kB)    
2010-07 Zarządzenie Załacznik 1 zamówienia publiczne (152.8kB)    
2010-07 Zarządzenie Załacznik 2 zamówienia publiczne (113.5kB)    
2010-07 Zarządzenie zamówienia publiczne (75kB)    
2010-08 Zarządzenie regulaminy (65.2kB)    
2010-08 Zarządzenie Załącznik regulaminy (90.1kB)    
2010-09 Zarządzenie BHP (104.1kB)    
2010-10 Zarządzenie_o_PZP ewidencja_zał nr_4 (80.9kB)    
2010-10 Zarządzenie_o_PZP ewidencja_załnr_5 (84.4kB)    
2010-10 Zarządzenie_o_PZP REGULAMIN__PZPza-_nr_1 (153kB)    
2010-10 Zarządzenie_o_PZP Regulamin Komisja zal nr 2 (112.9kB)    
2010-10 Zarządzenie_o_PZP (63.5kB)    
2010-11 Zarządzenie dzień wolny (76.7kB)    
2010-12 Zarządzenie polityka rachunkowości (142.5kB)    
2010-12 Załącznik 1 (98kB)    
2010-12 Załącznik 2 (126.3kB)    
2010-13 Zarządzenie regulamin ZFŚS załącznik (82.1kB)    
2010-13 Zarządzenie regulamin ZFŚS (47.1kB)    
2010-14 Zarządzenie regulamin naboru (74.4kB)    
2010-14 Zarządzenie zał 6 (46.6kB)    
2010-14 Zarządzenie zał 1 (48.3kB)    
2010-14 Zarządzenie zał 2 (93.4kB)    
2010-14 Zarządzenie zał 4 (55.6kB)    
2010-14 Zarządzenie zał 3 (51.7kB)    
2010-14 Zarządzenie zał 5 (48kB)    
2010-15 Zarządzenie wpr kodeksu etyki pracownika AMK (56.8kB)    
2010-15 Zarządzenie wpr kodeksu etyki pracownika AMK załącznik (77.5kB)    
2010-16 Zarządzenie funkcjonowanie kontroli zarządczej w AMK (68.1kB)    
2010-17 Zarządzenie inwentaryzacja w AMK (63.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Stępnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Stępnik
Data wprowadzenia:2010-01-21 12:05:48
Opublikował:Jolanta Stępnik
Data publikacji:2010-01-21 12:26:18
Ostatnia zmiana:2013-12-20 13:54:38
Ilość wyświetleń:3727